23-12-10

"Het Laatste Nieuws" van 23.12.2010

"Geen fusie = geen geld"

 

 

Wisselmeerderheid zet drie voetbalclubs mes op de keel

"Geen fusie = geen geld"

Nevele

De gemeenteraad van Nevele heeft dinsdagavond met een wisselmeerderheid van CD&V en sp.a beslist dat er in 2011 een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar is voor de drie voetbalclubs, maar enkel op voorwaarde dat ze fuseren. "We kunnen niet anders dan naar de noodrem grijpen", zegt Wim Van Quickenborne van CD&V.

Gaëtan Regniers

De drastische beslissing om de clubs tot een fusie te dwingen kwam als een donderslag bij heldere hemel, het punt stond immers niet op de agenda van de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Wim Van Quickenborne (CD&V) gooide de knuppel in het hoenderhok. "Nu er geen fusie komt tussen derdeprovincialer VVE Hansbeke en tweedeprovincialer LS Merendree moeten we wel naar de noodrem grijpen. De situatie dreigt uit de hand te lopen. De drie ploegen apart ondersteunen is financieel en maatschappelijk gezien onmogelijk", aldus Van Quickenborne die de koe bij de hoorns vat. "De ploegen kunnen rekenen op 1,5 miljoen euro voor hun infrastructuur, maar enkel als het tot een volledige fusie komt. Op lange termijn is dit immers de enige oplossing voor de clubs. Op welke locatie? Die verantwoordelijkheid leggen we bij de clubs."

Oppositiepartij sp.a sluit zich aan bij het standpunt. "Dit is een historische kans om de toekomst van het Nevelse voetbal au sérieux te nemen", aldus Luk De Gheest van sp.a.

Meerderheidspartij Nieuw Nevele en schepen Ilbert Vervaeke op kop reageerden furieus, maar ondanks de steun van Vlaams Belanger Olaf Evrard delfde de partij met één stem verschil het onderspit tegen een wisselmeerderheid van CD&V, sp.a en twee onafhankelijke raadsleden.

Kaakslag

Bij SK Nevele, dat in tweede provinciale speelt, komt de klap keihard aan. Normaal gezien zou de gemeenteraad dinsdagavond 500.000 euro goedkeuren voor de bouw van een nieuwe kantine, maar die vlieger gaat nu dus niet op. In het publiek bevonden zich heel wat sympathisanten van SK Nevele. Zij dropen teleurgesteld af, maar niet zonder schepen van sport Ann Lambrecht een reeks verwensingen naar het hoofd te slingeren. "Ik ben nog niet bekomen van deze kaakslag", reageert Jean-Pierre Van Loocke, voorzitter van SK Nevele, een dag later. "Ik weet niet wat het gemeentebestuur bezield heeft. De plannen voor de nieuwe kantine zijn getekend, de aanbesteding is uitgeschreven en nu wordt alles van tafel geveegd. Drie weken geleden gaf het schepencollege haar fiat en nu maakt het een bocht van 180 graden: dit kan toch niet? En zeggen dat de nieuwe kantine er eigenlijk al had moeten staan. Hoe dan ook, op 14 januari openen we de enveloppen met de offertes en gaan we verder met de procedure van onze nieuwbouw. Ondertussen onderzoeken we of de beslissing van de gemeenteraad eigenlijk wel rechtsgeldig is", klinkt het vastberaden.

Jean-Pierre Van Loocke, voorzitter van SK Nevele, kan nu niet meer rekenen op de 500.000 euro van de gemeente voor de bouw van een nieuwe kantine en is zeer boos. Foto JVK

© 2010 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Eeklo-Deinze
Publicatiedatum: 23 december 2010
Auteur: Gaëtan Regniers;

"Het Nieuwsblad" van 23.12.2010

'Fusie met drie clubs of geen subsidies meer'

CD&V zet nevelse voetbalclubs mes op de keel

De Nevelse gemeenteraad verliep dinsdag niet in een vredevolle kerststemming. Onverwacht plaatste de CD&V-fractie het mes op de keel van de Nevelse voetbalclubs: 'Fusioneren met drie clubs, of jullie krijgen geen subsidies meer.' Olivier Scheir

Spreekt de meerderheid nog wel tegen elkaar?

Olaf Evrard (VB)

Nevele

In de begroting voor volgend jaar stonden voor de oppositie enkele discutabele bedragen. Daaronder de goedkeuring van een subsidie voor SK Nevele van 500.000euro en eentje voor LS Merendree en VVE Hansbeke van 600.000euro, in de zitting al gecorrigeerd naar 1 miljoen euro.

Maar nadat de fusie tussen Nevele en de andere twee clubs al enige tijd geleden was afgesprongen, besliste Hansbeke vorige week dat ook de fusie met LS Merendree niet kon doorgaan. Uit een voorgaand akkoord had het schepencollege al te kennen gegeven dat elke club recht had op 500.000euro subsidie, maar nu de drie hadden beslist elk hun eigen weg te gaan, zag CD&V dat dinsdagavond plots niet meer zitten.

Mes op de keel

'Elke club 500.000euro geven voor infrastructuurwerken is een oplossing op korte termijn', vond Wim Van Quickenborne. 'Als we dat doen, komen ze binnen enkele jaren terug aankloppen. Wij willen een oplossing op lange termijn.'

Met andere woorden: CD&V plaatste de drie voetbalclubs het mes op de keel en koos voor het scenario van de verplichte fusie, zonder dat coalitiepartner Nieuw Nevele daarvan op de hoogte was.

Schepen Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) viel net als zijn partijgenoten bijna van zijn stoel. 'Als dat jullie plan is, is er in 2012 nog niks gerealiseerd!' Waar die nieuwe fusieclub moet spelen, daar kon ook CD&V niet op antwoorden. 'Dat moet onderzocht worden', was het vage antwoord.

Ontgoocheling

Sofie D'hondt (Nieuw Nevele) kon haar ogen dan weer niet geloven dat er amper 200.000 euro was voorzien voor de bouw van een nieuwe sporthal. Maar dat bleek slechts het budget voor een studie. 'Blijkbaar spreekt de meerderheid zelfs niet meer tegen elkaar', liet Olaf Evrard (VB) zich laconiek ontvallen.

Het voorstel van de CD&V haalde het met de steun van SP.A en de onafhankelijke raadsleden Hugo Verhaege en Martine Vercruysse. Een grote delegatie van de voetbal verliet daarop ontgoocheld de zaal, her en der klonk een cynisch applaus, een vloek en een verwensing aan het schepencollege.

Het goedgekeurde voorstel zorgde er immers voor dat het volgende punt, de toekenning van 500.000 euro voor SK Nevele voor de bouw van een nieuwe kantine - die normaal op 17 januari wordt aanbesteed - moest worden afgevoerd. Dat was niet naar de zin van voorzitter Ilbert Vervaeke, die zijn ontgoocheling maar moeilijk kon verbergen.

Zure oprispingen

Toen Hilde Langeraert (SP.A) enige tijd later enkele vragen stelde rond het subsidiereglement voor de jeugd, brak Vervaeke haar plots af. 'Ik ben niet in de stemming om verder te luisteren', motiveerde hij.

Mia Pynaert (SP.A) opperde dat een gemeenteraadsvoorzitter neutraal moet zijn. 'Het is misschien beter om de hamer van de voorzitter door te geven aan iemand anders bij gevoelige punten, om zure oprispingen te vermijden', probeerde ze nog.

Maar het had een averechts effect: 'Ik krijg ook soms zure oprispingen van u!'

© 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Meetjesland - Leiestreek
Publicatiedatum: 23 december 2010
Auteur: osw;

29-04-10

Nevelse gemeenteraad

Dinsdag heeft de Nevelse meerderheid van Nieuw Nevele en CD&V van de gemeenteraad een beschamend schouwspel gemaakt. Voor alle duidelijkheid, we moeten nu eerder spreken van een meerderheid van CD&V en Nieuw Nevele. Deze laatste partij heeft zich overduidelijk laten ringeloren. Na de verkiezing beschikte Nieuw Nevele over 10 gemeenteraadsleden en 5 schepenen. Nu nog amper over 7 raadsleden en 3 schepenen. Uit het stemgedrag bleek duidelijk dat niet enkel schepen Hugo Verhaege, maar ook  burgemeester Johan Cornelis en raadslid Martine Vercruysse "de Rubicon hebben overgestoken". En ook binnen het OCMW vallen er nog verschuivingen te verwachten.

Fractieleider Eric Van Huffel en raadslid Sofie Dhondt (beiden Nieuw Nevele) dienden een voorstel van raadsbesluit in om een studiebureau aan te stellen m.b.t. de problematiek van de omleidingsweg te Hansbeke. In feite deden zij dat niet uit naam van de fractie Nieuw Nevele, maar uit eigen naam. En daar begon al de heibel. De CD&V en de "overlopers" waren hevig tegen dit voorstel gekant. De indieners van het voorstel willen dat alle mogelijke tracés wetenschappelijk onderzocht worden. Persoonlijk ben ik absoluut gekant tegen het feit dat gemeenteraadsleden zich actief opstellen binnen actiegroepen en/of rondgaan met petities. Beslissingen moeten in de gemeenteraad genomen worden. Het is daar dat de politieke verantwoordelijkheid moet opgenomen worden! Petities zetten mensen (ook al is het ongewild) onder druk, zeker als het gemeenteraadsleden zijn die van deur tot deur gaan!

Toch heeft het Vlaams Belang dit punt gesteund. Het dossier van de omleidingsweg zorgde de afgelopen maanden voor heel wat verdeeldheid en onenigheid binnen de Hansbeekse dorpsgemeenschap. Het Vlaams Belang is niet a priori gekant tegen de omleidingsweg. Maar wij zijn wel akkoord om de verschillende mogelijkheden te laten onderzoeken door een onafhankelijk studiebureau. Ik hoop dat men zich wel terdege bewust is van het feit dat deze studie handenvol geld zal kosten en dat er om die reden misschien een aantal andere projecten zullen moeten sneuvelen. Maar de democratie heeft haar prijs en niemand zegt dat die goedkoop is! Ik hoop wel dat iedereen (ook de meest notoire tegenstanders van de omleidingsweg) zich zal neerleggen bij de oplossing die als "beste" uit de bus zal komen. En ik hoop tevens dat met de aanstelling van een studiebureau de gemoederen ook wat zullen bedaren.

De CD&V wilde daarna via fractieleider Raf Standaert een amendement indienen waarbij beslist zou worden dat "Vlaams Bouwmeester" de verschillende voorstellen mocht evalueren. Dit is een Vlaamse overheidsdienst die gratis ingediende dossiers onderzoekt en evalueert. Er werd tussen de meerderheidspartijen een uur en vijftien minuten ruzie gemaakt over de tekst van het amendement. Tot Wim Van Quickenborne (CD&V) de discussie moe was en uit eerlijke schaamte opbiechtte dat het amendement in feite enkel bedoeld was om het voorgestelde raadsbesluit teniet te doen. Pas toen brak de hel helemaal los. John Caron van Nieuw Nevele sprak van een vertrouwensbreuk binnen de zetelende meerderheid. Uiteindelijk werd met een wisselmeerderheid het amendement van de CD&V weggestemd en het voorstel van Eric Van Huffel en Sofie Dhondt aangenomen. De sp.a, Open VLD en Vlaams Belang stemden mee met het gereduceerde Nieuw Nevele.

Ik denk dat het nog een lange tweeëneenhalf jaar tot de gemeenteraadsverkizeingen van 2012 zullen worden. Elke zware beslissing zal vanaf nu met argusogen bekeken worden en met steeds wisselende meerderheden goedgekeurd worden. Dit betekent dat men in een aantal dossiers niet buiten het Vlaams Belang zal kunnen!